اندازه گیری و ابزار دقیق

نوین فارم آماده ارائه انواع تجهیزات آزمایشگاهی ، جهت تست انواع نمونه های آب درمصارف دارویی و غذایی می باشد

 

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

  • سنسور هدایت
  • سنسور TDS
  • کیت سختی
  • کیت کلر
  • کیت آهن
  • کیت هیدروژن پرآکساید H2O2
  • pH متر
  • کیت ازن
  • دستگاه تست SDI

 

 

 

سنسور کنترل سطح

سنسور کنترل سطح

سنسور دما

سنسور دما

سنسور فشار

سنسور فشار

سنسور هدایت

سنسور هدایت

فلومتر هایژنیک

فلومتر هایژنیک