سنسور فشار

نوین فارم آماده ارائه انواع سنسور فشارهایژنیک استیل با اتصال کلمپی جهت اندازه گیری مقدار فشار آب درون لوله یا تانک می باشد

 

 

images