کنترل دما

نوین فارم آماده ارائه انواع ترمومترهایژنیک استیل با اتصال کلمپی جهت اندازه گیری مقدار دمایآب می باشد

 

resistive-temperature-sensor-hygienic-applications-894-7685883