آب مقطر تزریقی WFI

آب مقطر تزریقی WFI
نوشته شده در
WATER FOR INJECTION   BACKGROUND ​Water for Injection (WFI) international pharmacopoeial standards have been brought closer through harmonization efforts, but significant differences still exist. The USP WFI monograph allows production by "distillation or a purification process proven to be equal to or superior to distillation." USP language is the least rest...
بیشتر

جلوگیری از تشکیل رسوب در سیستم اسمز معکوس

جلوگیری از تشکیل رسوب در سیستم اسمز معکوس
نوشته شده در
جلوگیری از تشکیل رسوب در اثر عبور آب خالص از غشاء، آب دور ریز با غلظت زیاد (که قادر به عبور از غشاء نیست) در پشت غشاء باقی می‌ماند. همزمان با عبور آب از میان هر المنت، غلظت املاح آب تغلیظ شده در غشاء افزایش می‌یابد و با انجام این کار امکان دارد که غلظت بعضی از نمکهای حل شده به حد حلالیتشان برسد و رسوب تشکیل شود. مقدار زیاد ترسیب بر روی سطح غشاء می­تواند سبب از بین رفتن کامل غشاء گردد. شستشوی شیمی...
بیشتر

سیستم اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس
نوشته شده در
بهره‌برداری از سیستم اسمز معکوس ، بستگی به واحدهای عملیاتی و روشهای تصفیه جانبی دارد. در این فصل، بهره‌برداری از تجهیزات مختلف تصفیه و نیازهای طراحی به منظور بهره‌برداری مؤثر و کارآمد از واحد اسمز معکوس تشریح می‌شود. طراحی انشعاب دو توزیع کننده که دارای انشعاب‌های مختلف هستند، یکی در بالا و دیگری در پایین نرم کننده قرار گرفته‌اند. انشعابات، به طور یکسان جریان آب خوراک را پخش و سپس جریان خروجی را...
بیشتر

گرفتگی و شستشوی دوره ای غشاء در سیستم های اسمز معکوس

گرفتگی و شستشوی دوره ای غشاء در سیستم های اسمز معکوس
نوشته شده در
    شستشوی ادواری گرفتگی غشاء در اکثر سیستم‌های اسمز معکوس، یک پدیده طبیعی است. با شستشوی ادواری مناسب، اکثر گرفتگی‌ها قابل تمیز شدن از سطح غشاء می‌باشند. تجربه نشان داده است که اگر شستشوی سیستم در زمان لازم و به موقع انجام شود، حتی از سیستم‌های اسمز معکوس که سرعت گرفتگی آنها زیاد است می‌توان انتظار عمر زیاد داشت. این امکان وجود داد که یک لایه‌ گرفتگی در سطح غشاء یا در مجراهای عبو...
بیشتر