ازن ژنراتور

مزایای ازن در ضدعفونی آب

 

  • تأثیر ازن بر روی دیواره باکتری ها ، %۵۱ بیشتر از کلر و از نظر زمانی نیز ۳۱۰۰ برابر سریع تر از کلر عمل می کند.
  • ازن قابلیت کشتن و از بین بردن میکروارگانیسم های مختلف شامل انواع باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، مخمرها و جلبک ها را داراست . ازن در برابر کیت های پرتوزدایی چون ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم نیز مؤثر بوده که کلر فاقد این خاصیت است .
  • نیمه عمر ازن در آب، کوتاه و بسته به دما و شرایط pH  بین ۱۷-۳۰ دقیقه می باشد ولی اثر اکسیداتیو آن تا ۲۴ ساعت پابرجاست.
  • ازن خاصیت بوزدایی داشته و خیلی سریع با اکثر بوها واکنش داده و آنها را اکسید می کند ولی کلر خود باعث ایجاد بو و  طعم در آب می شود .
  • ازن رنگ و کدورت آب را می گیرد .
  • ازن فلزات انتقالی را اکسید و آنها را به اکسیدهای کمی محلول تبدیل می کند که به آسانی با فیلتراسیون جدا می شوند . مثلاً آهن به شکل فروس در آب غیر محلول است ، ازن آن را به فریک هیدروکسید تبدیل می کند که بسیار نامحلول بوده و به وسیله فیلتراسیون قابل جدا کردن است. سایر فلزات حساس به ازن عبارتند از : آرسنیک، کادمیم، کرم، کبالت، مس، سرب، منگنز، نیکل، روی و سایر یون های فلزات سنگین و ترکیبات آنها . . .

ازن خیلی سریع عواملی چون منگنز، آهن، سولفید هیدروژن، آمونیاک، سیانید، نیتریت، تانن ها ، هیدروکربن های آروماتیک، بنزن، تولوئن، گزیلن، آلاینده های ارگانیک، بقایای سوخت های دیزلی در آب، هیدروکربن های آلیفاتیک، سولفیدها، سولفیت ها، ترکیبات نیتروژنه، استون، دی اکسین ها، بوهای متصاعد شده از سیستم های تصفیه فاضلاب، فنل، بقایای مواد شوینده و آلاینده های هوا را اکسید و به ترکیبات کم ضرر و یا بی ضرر تبدیل می کند.
ازن بر خلاف ضدعفونی کننده های معمولی مثل کلر و فرمالین هیچ گونه مواد سمی یا مضری بر جای نمی گذارد؛ چرا که این مولکول پایدار نیست و پس از مدت کوتاهی شکسته شده و تبدیل به مولکول پایدار اکسیژن می¬شود. به دلیل پایدار نبودن این گاز برای استفاده از آن، باید آن را در محل تولید کرد. ازن به عنوان یک اکسنده بسیار قوی، قابلیت های بسیاری در مصارف صنعتی و خانگی دارد. این در حالی است که اثرات زیست محیطی زیان باری در پی نخواهد داشت.

 

برخی از مزایای ازن در مقایسه با سایر گندزداها

  • افزایش راندمان گندزدایی
  • کوتاه تر بودن زمان ضد عفونی نسبت به سایر گندزداها
  • مازاد ازن تزریق شده در آب به دلیل نیمه عمر کوتاه آن به صورت اکسیژن از سطح آزاد می‌گردد و محیط اطراف را بسیار دلپذیر و مطبوع می‌کند.
  • ترکیبات جانبی کلر مانند : کلرآمین و تری هالومتان ها، ضررهای بسیاری برای سلامتی جانداران و محیط زیست ایجاد می کند ، در حالی که ازن تمام ترکیبات اضافی موجود در آب را، بدون ایجاد باقی مانده نامطلوب برطرف می کند.

 

مقایسه میان انواع روش های ضدعفونی

تاثیرات زیست محیطی ناسازگاری با مواد دیگر قدرت ضدعفونی روش
حداقل یا صفر وجود ندارد ۱۰۰% روش ایده آل
دور از ایده آل متوسط دور از ایده آل استریلیزه با گرما
دور از ایده آل دور از ایده آل دور از ایده آل آب قلیایی
نزدیک به ایده آل وجود ندارد نزدیک به ایده آل ازن
دور از ایده آل دور از ایده آل نزدیک به ایده آل اکسید اتیلن
متوسط دور از ایده آل متوسط کلریناسیون
متوسط دور از ایده آل دور از ایده آل پراکسید هیدروژن
متوسط دور از ایده آل متوسط پرتو افکنی (UV)

مقایسه سه روش کلرزنی، ازن و UV در حذف انواع آلاینده

آلاینده ازن UV کلر
E.coli Yes Yes Yes
Salmonella (باکتری سالمونلا) Yes Yes Yes
Giardia (نوعی انگل) Yes Yes Yes
Legionnaire (باکتری لژیونه) Yes No No
Crypto-Sporidium (قارچ) Yes No No
Virus (ویروس) Yes No No
Algues Yes No No
THM (تری هالومتان) No No Yes

 

 

پتانسیل اکسیداسیون گاز ازن در مقایسه با دیگر مواد شیمیایی اکسید کننده

     پتانسیل اکسیداسیون بر حسب ولت     عامل اکسید کننده
۲٫۰۷ ازن
۱٫۷۷ پراکسید هیدروژن
۱٫۶۷ پرمنگنات
۱٫۵۷ دی اکسید کلر
۱٫۴۹ هیپوکلرواسید
۱٫۳۶ کلر
۱٫۳۳ هیپوبرومواسید
۱٫۲۳ اکسیژن
۱٫۰۹ برم
۰٫۹۹ هیپویدواسید
۰٫۹۴ هیپوکلریت
۰٫۷۶ کلریت
۰٫۵۴ ید