معتبرسازی

طراحی وساخت پروژه ها وکارخانجات دارویی انسانی، دامی و بهداشتی، غذایی مطابق با اصول  GMPبر مبنایEU(PICS) ,FDA  و WHO تخصص ماست.

مهمترین موضوع در انجام هر پروژه مخصوصا در پروژه های فوق رعایت استانداردهای و معتبرسازی آنها جهت رسیدن به الزاما ت می باشد. متخصصین نوین فارم در تمامی استاندارها آموزش لازم را دیده اند وتجربه کافی جهت طراحی تا تحویل پروژه ها  بر مبنای الزامات درخواستی داشته و شما را جهت اخذ تاییدیه ها از سازمانهای مرتبط مانند وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وسازمان دامپزشکی کشور یاری خواهند کرد.

همچنین این شرکت تجهیزات و دانش لازم جهت معتبرسازی validation این نوع پروژه ها را از فاز طراحی تا تحویل داراست.

ما مفتخریم که دارای متخصصین با تجربه در زمینه مهندسی صنایع داروسازی و معتبرسازی می باشیم وخدمات معتبرسازی و qualification درصنعت داروسازی را ارایه می دهیم.

اگر در طراحی و qualification خطوط تولید کارخانه جات دارویی مشکل دارید یا درپی معتبرسازی فرآیند، ساخت، تولید و دستگاهها، متد وسایر بخش های فرآورده های دارویی یا در ساخت ومعتبرسازی سیستمهای تاسیسات واتاق های تمیز جهت رسیدن به الزامات PICS,EU,FDA وتایید مراجع ذی صلاح هستید با ما مشورت کنید.

 

متخصصین ما کاملاآموزش دیده و مسلط به تمامی مفاهیم نوین هستند تا کارخانه وپلنت تولید شما  از ابتدای  فاز طراحی تا انتها معتبر کرده و با الزامات PICS,EU,FDA تحویل دهند.