دستگاه تولید بخار تمیز

 

 

۲۰۱۳۰۳۲۴۱۶۵۴۱۷PicURL

 

 

 

دستگاه تولید بخار تمیز pure steam با قابلیت تولید بخار با استاندارد های جهانی قابل عرضه برای شرکت های دارویی و غذایی