تانک ذخیره

Biowaste (2)_0

نوین فارم آماده ارئه انواع تانک های ذخیره در ظرفیت های متنوع و از جنس استیل ۳۱۶ و ۳۰۴  با استاندارد های جهانی را دارا می باشد